15 ข้อดีของการสวดมนต์ข้ามปี

ข้อดี หรือ ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี
ข้อดี หรือ ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี

คำว่า สวดมนต์ข้ามปี ในบทความนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการสวดมนต์ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคมเท่านั้น แต่อาจจะหมายถึงกิจกรรมการสวดมนต์ทั้งหมดที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เรียกว่าสวดมนต์ข้ามปี หรือ สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งนั้น

มีคำถามจากผู้ไม่สวดมนต์ว่า สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร ? ทำไมต้องสวดมนต์ปีใหม่ด้วย ? คนที่ตั้งคำถามโดยมากไม่ได้มาสวดมนต์ข้ามปี ไม่สนใจในเรื่องการสวดมนต์ และคนที่ตั้งคำถามว่าสวดมนต์ข้ามปีทำไม แล้วทำไมไม่ถามเรื่องอื่นที่มันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นและสังคมบ้าง เช่น กินเหล้าข้ามปีทำไม ? เมาข้ามปีทำไม ? เที่ยวข้ามปีทำไม ? ขับรถข้ามปีทำไม ? ฉลองข้ามปีทำไม ? อย่างนี้เป็นต้น

นอกจากนั้นก็จะมีบ้างคนที่อ้างความหวังต่อพระศาสนา พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สอนมนต์ข้ามปี แล้วการที่มาอ่านบทความนี้ การที่คุณใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พระพุทธเจ้าสอนคุณหรือ แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งให้สวดมนต์ข้ามปี แต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนเลย ไม่ได้ขัดแย้งกับการให้ทาน ไม่ได้ขัดแย้งกับศีล สมาธิ ปัญญาเลย ศีลเราก็รักษา ทานทำบุญตักบาตรเราก็ทำ แล้วการสวดมนต์ภาวนาในช่วงเวลาข้ามปีมันผิดตรงไหน ดีกว่าเอาเวลาไปกินเหล้าเมาสุรา เที่ยวเตร่เฮฮา ประมาทในชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนแล้ว พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่าไม่ควรทำหรือห้ามไม่ให้ทำเสียด้วยซ้ำ

ข้อดี หรือ ประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี

1.เป็นการฝึกสมาธิวิธีหนึ่ง

2.ไล่ความขี้เกียจ

3.ขจัดความเห็นแก่ตัว มัวเมาในความสุขส่วนตัว

4.ส่งเสริมความศรัทธาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งศรัทธานั้น ย่อมส่งเสริมทาน ศีล ภาวนาเป็นลำดับไป

5.เป็นการบริหารปอดอย่างหนึ่ง

6.ทำให้สมองปลอดโปร่ง สดชื่น ผ่อนคลายความเครียด

7.ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้ายอันจะตามมาในช่วงเทศกาลปีใหม่

8.เป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะ และต้อนรับปีใหม่ด้วยศีล คือไปดีมาดี ไปสว่าง มาก็สว่างนั่นเอง

9.ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งสำคัญให้กับชีวิตและครอบครัว

10.เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เห็นจริงในสัจธรรม ส่งเสริมสติปัญญา

11.เป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล เพื่อดึงดูดสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปี

12.ครูอาจารย์ท่านว่า การสวดมนต์นั้นเหมือนได้เข้าพระพุทธเจ้า

13.เป็นการสร้างกิจกรรมดี ๆ ให้แก่ตนเองและครอบครัว

14.ถ้าเข้าร่วมกิจกรรมตามวัดต่าง ๆ เป็นเหตุได้พบกัลยาณมิตร

15.เมื่อได้พบกัลยาณมิตร กัลยาณมิตรนั้นย่อมส่งเสริมสิ่งที่ดีให้กับตัวเรา นับว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา